O nás

Jsem česká společnost zaměřená na poskytování služeb v oblasti spisové služby, správy utajovaných dokumentů, ochrany osobních údajů, digitalizace a služeb zajišťujících důvěru. Problematika správy dokumentů nás zajímá a baví více než 20 let. Spolupodíleli jsme se na tvorbě národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), překladech norem ČSN ISO 15489 a 30300, tvorbě slovníku pojmů z oblasti správy dokumentů. Díky těmto aktivitám nabízíme metodické a konzultační služby našich specialistů na spisovou službu a administrativní bezpečnost.

Máme praktické zkušenosti s architekturou informačních systémů i implementacemi elektronických systémů spisové služby u veřejnoprávních původců. Díky těmto bohatým zkušenostem různě velkých původců jsme schopni nabídnout a realizovat zakázkovou tvorbu podkladů zadávací dokumentace (stanovení funkčních a nefunkční požadavků na eSSL), navržení postupů migrace dat, exit plánu a zajištění projektové řízení. Zajišťujeme přípravu uživatelských akceptačních testů a ověření naplnění funkčních požadavků implementovaného eSSL. Pro zajištění řádného provozu vytváříme dokumentaci a instruktážní videa.

Z analytických, konzultačních, metodických a kontrolních činností nám nabyté zkušenosti umožňují nabízet a provádět revize spisových řádu a dalších interních norem původců, přezkoumávání procesů správy dokumentů, doporučit změny procesů, stanovit popis změnových požadavků na eSSL, provádět kontroly výkonu správy dokumentů a identifikovat silná a slabá místa při výkonu spisové služby původce.

V týmu OSF GROUP pracují specialisté s mnohaletými zkušenostmi a praxí ve veřejné správě. Vítáme nabídky spolupráce kolegů metodiků, vývojářů, konzultantů a těšíme se na spolupráci. Rádi Vám navrhneme variantní postup řešení Vašeho problému při správě dokumentů a pro vybranou variantu Vám zpracujme konkrétní nabídku.