Zajišťujeme projektové řízení v souladu s metodikami:

  • PRINCE2
  • PRINCEGOV
  • ITIL

Projektový management jsme zajišťovali například na následujících projektech: Analýza výkonu spisové služby Městské části Praha 13 a překladu  technických norem  ČSN ISO 15489 a ČSN ISO 30300.